Rose Claeys

Rose  is een kinesitherapeut met een passie voor kinderen en volwassenen met een beperking.

Ze startte haar loopbaan in het revalidatiecentrum De Klinker voor kinderen met leer- en ontwikkelingsstoornissen. Als kinesitherapeut binnen een multidisciplinair team van logopedisten, psychologen en ergotherapeuten gaf ze psychomotoriek en Bobath therapie.

Na 10 jaar kreeg ze de kans om vanuit haar visie en expertise op het vlak van kinderen met een beperking Het Vlot, een nieuw therapeutisch dagverblijf voor kinderen met een beperking, op te starten. Als diensthoofd was het haar missie om vanuit positieve beeldvorming en de mogelijkheden van de kinderen met een beperking te werken aan hun groei, ontwikkeling en kwaliteit van leven. De ouders en het netwerk een belangrijke plaats geven in dit proces was voor haar een evidentie.

In 2017 maakte ze een carrière switch en startte ze als zelfstandig kinesitherapeut om terug met de kinderen aan de slag te kunnen gaan.

In haar vrije tijd was ze al jaren bezig met Yoga, Qigong en Taiji. Het voelen van de meerwaarde van deze activiteiten op fysiek en mentaal vlak, gaf haar de behoefte om ook dit te delen met anderen.

Deze 2 passies vielen plots samen tijdens een eerste opleiding Yoga for the Special Child® volgens de Sonia Sumar methode. In september 2017 volgde ze Part 1.

Ze ging met alle nieuwe kennis onmiddellijk aan de slag, en voelde de enorme kracht en meerwaarde van de yoga naast haar kinesitherapeutische kennis en ervaring.

Het zich verder verdiepen in de Yoga for the Special Child® door meerdere opleidingen te volgen, vloeide er als vanzelf uit. Naast Part 2, de bijscholingen CPD ASS en ADHD, Down en CP, the Golden keys beyond basic 1, asanas and adjustments volgde ze ook reeds de 200h teacher training Hatha yoga Sonia Sumar methode.

Om zich verder te verdiepen in het geven van yoga aan volwassenen heeft ze de opleiding The Art of teaching Yoga gevolgd bij Donna Farhi.

Ze heeft het gevoel dat ze haar competenties als toewijding, betrokkenheid, empathie, deskundigheid, flexibiliteit en creativiteit weer ten volle kan inzetten. Met deze competenties wil ze verder aan de slag met collega’s om Yoga for the Special Child in België verder uit te bouwen, en om ouders en kinderen via Yoga dichter bij elkaar te krijgen.

Praktische info

Voor kinderen en jongeren met een beperking:

Individuele yogasessies en sessies in kleine groepjes, dit aan huis, in scholen en in haar eigen praktijk, C. Everaartstraat 108,8000 Brugge

Voor volwassenen:

Groepslessen op maandag-( Koolkerke) en dinsdagavond (Duinbergen)

Voor collega’s:

  • Workshops therapeutisch yoga binnen de pediatrische kinesitherapie bij Ascendo
  • Mogelijkheid tot workshops op maat binnen scholen en voorzieningen

Meer info: roseclaeys8000@gmail.com

Afspraak kan telefonisch op 0473/ 49 53 56