Part 1 – Yoga for the Special Child 95h Certification Program

enkel online

(For English see below)

Yoga for the Special Child is een uitgebreide, praktijkgerichte cursus waarin je alle kennis en vaardigheden verwerft om yoga te geven aan kinderen met speciale noden.

De cursus is opgedeeld in een Part 1 (48hrs) en Part 2 (55hrs)

In november 2020 bieden we Part 1 (48hrs) aan en deze cursus staat open voor yogadocenten, yogastudenten, leerkrachten, hulpverleners, kinesitherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, PAB assistenten en iedereen die geïnteresseerd is in het helpen van kinderen met speciale noden door middel van yoga. Deze opleiding is ook heel geschikt voor ouders van kinderen met extra zorgvragen.  Yoga voorkennis is geen voorwaarde.

Sonia Sumar heeft deze methode meer dan 45 jaar geleden ontwikkeld in functie van haar eigen dochter met syndroom van Down. De methode is geworteld in de klassieke Integrale Hatha-yoga. Ze bevat dan ook alle aspecten van de Hatha yoga: chanten van mantra’s, oogoefeningen, ademhalingsoefeningen  (pranayama) , yogahoudingen ( asana’s) , diepe relaxatie. Het is een veilige en zachte maar toch uiterst krachtige therapeutische yoga die het leven van kinderen, jongeren en volwassenen met speciale noden over de hele wereld heeft verbeterd. De methode is geschikt voor elke leeftijd en elke zorgvraag.

In Part 1 van deze opleiding leer je hoe je yoga kan geven aan baby’s en kinderen tot 12 jaar. Je krijgt inzicht in de kernwaarden en structuur van de Yoga for the Special Child, instructies voor elke ontwikkelingsfase van het kind en aanpassingen voor specifieke noden. Je ontwikkelt je eigen yogapraktijk

Praktische info

De opleiding duurt 6 volledige dagen van 10 tot 15 april 2021 van 9.00 tot 17.00 uur. Er is een back-up periode voorzien indien de opleiding in april niet kan doorgaan omwille van de pandemie: 30 okt – 4 nov 2021 Je hebt 1 uur voor lunchpauze. Lunch is zelf te voorzien. Thee en koffie zijn beschikbaar.

De opleiding wordt in het Engels gegeven door Kathy Randolph

Je krijgt een handleiding – werkboek.

Op dag 3, 4 en 5 wordt telkens een demonstratie gegeven. Deze demonstraties zijn een hoogtepunt van de opleiding. Je krijgt dan de kans om Kathy zelf aan het werk te zien, en te voelen en ervaren hoe de methode werkt en wat je ermee kan bereiken.

Tijdens de opleiding leidt Kathy ook korte yogasessies met als doel het opbouwen van een eigen reguliere yogapraktijk die je thuis zelf kunt doen. Het is belangrijk om de voordelen van yoga op je eigen lichaam te ervaren en te  begrijpen wat het kan doen,  voordat je het zelf probeert toe te passen en te delen met kinderen met speciale behoeften. (Onthoud dat dit alleen voor je eigen praktijk is, dit kwalificeert je niet in het geven van reguliere yogalessen aan volwassenen. Om dat te doen, moet je een 200-urige lerarenopleiding volgen. Die kan je doen met Sonia Sumar zelf of een andere yogaschool.)

Accreditatie

Aan het einde van de volledige 95H Certification Program ( part 1 & part2) ontvang je een certificaat dat wordt erkend door Yoga Alliance en zodra je dit certificaat hebt ontvangen, kun je officieel beginnen met het geven van yoga aan kinderen met speciale noden van 0 tot 12 jaar. Als je besluit om dat privé te doen, heb je een verzekering nodig en een ondernemingsnummer. (dit is alleen van toepassing / nodig in het België, andere landen kunnen andere regels en voorschriften hebben.)

Je kan na deze volledige opleiding ook een Licentie aanvragen, wat betekent dat je de titel “Yoga for the Speciale Child Practitioner” en het logo van Yoga for the Speciale Child kunt gebruiken voor eigen advertenties. Je contactgegevens komen dan ook op de algemene website ( www.specialyoga.com). Dit is een goeie manier om klanten te genereren, aangezien de website wereldwijd wordt erkend en een enorm aantal bezoekers heeft. Het zal je ook verbinden met de internationale Yoga voor de Special Child-familie.

Prijs

Kostprijs €975.

Vroegboekkorting  €895

Inschrijven op de wachtlijst: link volgt binnenkort of je kan ook al een mail sturen naar roseclaeys8000@gmail.com

Locatie

Brugge, concrete info volgt later

Accommodatie

Als je hulp nodig hebt bij het vinden van een plek om te verblijven tijdens de opleiding in Brugge, laat het ons dan weten. We kunnen je helpen met het vinden van een geschikte accommodatie in de omgeving om het je gemakkelijker te maken.

Verdere hulp

Als je meer informatie nodig hebt, kan je ons een e-mail sturen, roseclaeys8000@gmail.com . We zullen ons best doen om je zo goed mogelijk te helpen

We kijken ernaar uit je te ontmoeten en je te verwelkomen in de Yoga for the Special Child familie.

ENGLISH VERSION

Yoga for the Special Child is a comprehensive, hands on, experiential course that will help you gain all the tools and skills you need to start teaching yoga to children with special needs. 

The course is divided in Part 1 (48hrs) and Part 2 (55hrs)

In april 2021 we will offer Part 1 (48hrs)and the course is open to yoga teachers, yoga students, school teachers, health practitioners, OT, PT, parents of children with special needs and everyone who is interested in helping children with special needs through the means of yoga.

The Method Sonia Sumar pioneered over 45 years ago, is rooted in classical Integral Hatha Yoga, therefore it carries all of its components : voice work- chanting, eyes exercises, breathing work- pranayama, physical exercise, asanas, deep relaxation and meditation- yoga nidra. It is a safe and gentle but yet extremely powerful therapeutic yoga approach that has been helping improve the life of children with special needs across the globe. The method is suitable for any age and any condition.

What you will learn

With this training you will learn how to work with babies and children up to 12 years of age. Kathy will share with you all of her knowledge and experience. She will guide you through deepening your knowledge of Yoga , developing your own yoga practice, and gaining an understanding of the actual Yoga for the Special Child method – its core values and structure.

Practical information

The timetable  is 6 full days from 10 april till 15 april 2021 ( back- up: 30 october till 4 november 2021) from 9:00am to 5:00pm. You will have 1hr for lunch break and occasional tea breaks during the day. Tea and coffee are provided. 

The  Lunch is not provided.

The training is given in English by Kathy Randolph.

You will be provided with a manual – work book and as the week progresses all material from it will be covered.

On day three, four and five you will have the chance to observe a demonstration of the method. Kathy will be working with children on 1:1 basis applying the method directly so you can gain even a deeper inside on how it all work. This offers a really fantastic opportunity for all participants on the course to not only see but also have the chance to discus, question and investigate further all that has been learned over the week.

During the program Kathy also leads short yoga sessions with the aim and towards building up a regular yoga practice that you can do at home for yourself. It is important to be abel to understand and experience the benefits of yoga on your own body/ self before even attempting to apply it & share it with children with special needs. (Please remember this is only for your own practice, this does not qualify you in teaching regular yoga classes to adults. To do that you need to complete a 200hr Teacher Training which you can do with Sonia Sumar herself or any other yoga school.)

Accreditation

At the end of the total 95hrs Certification Program ( Part 1 en 2)  you will receive a Certificate that is recognised by Yoga Alliance. Once you receive this certificate you can officially start teaching yoga to children with special needs from 0 to 12 years old. If you decide to do that Privately you will need insurance.

You will be also able to apply for Yoga for the Special Child Practitioner Licence which means that you will be able to use the title “Yoga for the Special Child Practitioner”, use the logo of YSC and also have your contact  details listed on the main website. This is a great way of generating clients as the website is worldwide recognised and has a huge number of visitors. It will also  connect you to the rest of the Yoga for the Special Child family from all around the world. It is an extensive network of fantastic dedicated yoga therapy practitioners that offers a great support and connection.

Price

The cost of the course is €975. Early Bird €895

Subscribe: link will follow soon or you can send an mail to roseclaeys8000@gmail.com

Location

Bruges, more info later.

Accommodation

If you need help with finding a place to stay while on the course in Bruges, do let us know. We can help out with finding a suitable accommodation in the area to make things easier for you.

Further Help

If you need any further information, feel free to email us at any time, roseclaeys8000@gmail.com. We will do our best to help and support you in the process.

We look forward to meeting you and welcoming you to the Yoga for the Special Child Family.