Part 2 – Yoga for the Special Child 95h Certification Program

Enkel online te volgen

95h certification program (55hrs)

For English see below

Het ontwikkelen van yogaprogramma’s voor tieners en (jong)volwassenen met speciale behoeften

Trainer: Sonia Sumar
Taal: Engels

Part 2 staat alleen open voor diegenen die part 1 hebben gevolgd!

In deze training wordt verder ingegaan op de aangeleerde technieken van Yoga for the Special Child part 1, met speciale nadruk op het werken met tieners, jongeren en (jong)volwassenen, individueel of in groep. Maar ook het verfijnen van de vaardigheden om met kinderen van 0-12j te werken.

Van de deelnemers wordt verwacht dat ze ten minste 2 uur ervaring hebben met het geven van Yoga for the Special Child sessies (d.w.z. 4 sessies van een half uur). Deelnemers moeten ten minste één video-opname van een door hen geleide sessie meebrengen die vervolgens in de training klassikaal wordt bekeken en geëvalueerd.

Het curriculum van part 2 omvat:

 • Theorie en praktijk van het werken met studenten vanaf 13j
 • Fysiologische en psychologische voordelen van yoga bij tieners en jongeren en (jong)volwassenen
 • Leren om te gaan met uitdagingen en oplossingen vinden voor het werken met tieners, jongeren en (jong)volwassenen
 • Criteria en structuur van groepslessen
 • Gelegenheid voor feedback en begeleiding bij specifieke casussen.

Programma

Tijdens dit 7 daags programma heb je de eerste 6 dagen les van 8.00 tot 16.30 uur en de laatste dag 8.00 tot 13.00 uur. Je hebt 1 uur lunchpauze en af en toe theepauzes gedurende de dag.

Locatie

Hotel O’Mer, Oude Oostendse Steenweg 45a, 8000 Brugge, België

Voor wie accommodatie zoekt: je kan ook blijven slapen in het Hotel aan €41/nacht. Te reserveren bij roseclaeys8000@gmail.com

Accreditatie

Aan het einde van deze training ontvang je een certificaat van voltooiing van Yoga for the Special Child 95h certification program, dat wordt erkend door Yoga Alliance UK en Yoga Alliance US. Zodra je dit certificaat hebt ontvangen, kun je officieel beginnen met het geven van yoga aan kinderen met speciale behoeften van alle leeftijden.

Prijs

1050€

vroegboekkorting tot 10/12/2019: 975€

Inschrijving

registratieformulier:   https://forms.gle/7Ddr1PBL6wjMFfTSA

meer info via mail naar roseclaeys8000@gmail.com

Developing Yoga Programs for Teens and Young Adults

Trainer: Sonia Sumar
Language: English

 Part 2 is only open to those who have followed part 1!

This course further expands on the techniques learned in Part 1 with special emphasis on working with teens and young adults, but also refining your skills to work with kids from 0-12 years

Participants are expected to have had some experience teaching at least 2 hours of yoga for the special Child ® (i.e. 4 half-hour classes). Participants will bring at least one video of one
of these half hour sessions/classes to the course for feedback.

The Part 2 curriculum includes

 • Review the four stages of development and receive feedback from Sonia regarding the videos each student recorded working with a child with Special Needs using Yoga for the Special Child – The Sonia Sumar Method
 • Discuss theory and practice of working with older students 13 and above
 • Describe physiological and psychological benefits of yoga on older children and young
 • Learn challenges and solutions for working with adolescents and teens
 • Learn criteria and structure of group classes
 • Provide opportunity for feedback and guidance on specific case studies

Program

During this 7 day program you have the first 6 days of lessons from 8.00 to 16.30 hours and the last day from 8.00 to 13.00 hours. You have 1 hour lunch break and occasional tea breaks during the day.

Location

Hotel O’Mer, Old Ostendse Steenweg 45a, 8000 Bruges, Belgium

For those looking for accommodation: you can also sleep in the Hotel at €41/night. To book at roseclaeys8000@gmail.com

Accreditation

At the end of this course you will receive a certificate of completion of the Yoga for the Special Child 95h certification program, which is recognized by Yoga Alliance UK and Yoga Alliance US. Once you have received this certificate, you will be able to officially start giving yoga to children with special needs of all ages.

Price

1050€

Early booking discount until 10/12/2019: 975€

Registration

registration form: https://forms.gle/7Ddr1PBL6wjMFfTSA

more information: roseclaeys8000@gmail.com